Ιατρική Γενετική

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:
Ένας (1) έτος Παιδιατρική

Ειδική εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Τρία (3) έτη στην Κλινική Γενετική-Δυσμορφολογία (στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται χρόνος εκπαίδευσης για τις ειδικότητες Εσωτερική Παθολογία, ή Παθολογική Ογκολογία, ή Νευρολογία, ή Μαιευτική Γυναικολογία, ή Ψυχιατρική, ή Οφθαλμολογία, ή Αιματολογία).

Ένα (1) έτος Εργαστηριακή Γενετική [έξι (6) μήνες Κυτταρογενετικό εργαστήριο και έξι (6) μήνες Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής].

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.