Ωτορινολαρυγγολογία

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Διεύθυνση Υγείας: Ευβοίας

Θέσεις: 1

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.pste.gov.gr/index.php/2015-05-25-10-24-19

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας,Ευβοίας,26445,1,2023-07-19 12:10:56,2023-07-19 09:10:56,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική
Ειδική εκπαίδευση: πενήντα τέσσερις (54) μήνες
Σαρανταδύο (42) μήνες Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου
Έξι (6) μήνες Πλαστική Χειρουργική
Έξι (6) μήνες Παιδο-ωτορινολαρυγγολογία
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
,Ωτορινολαρυγγολογία,,publish,closed,closed,,otorinolaryngologia,,,2023-07-19 12:10:56,2023-07-19 09:10:56,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26445,0,medspecialties,,0,raw