Νευροχειρουργική

Νοσοκομείο: Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο-Πανάνειο"

Διεύθυνση Υγείας: Ηρακλείου

Θέσεις: 3

Παραπομπή: Ναι

URL Παραπομπής: http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=577&Itemid=905&lang=el

Ιατρική Ειδικότητα: Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο-Πανάνειο",Ηρακλείου,26463,1,2023-07-19 12:15:41,2023-07-19 09:15:41,

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: Ένα (1) έτος Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση: έξι (6) έτη
Έξι (6) μήνες Νευρολογική εκπαίδευση (στην έναρξη της ειδικής εκπαίδευσης)
Πεντέμισι (5 ½) έτη Νευροχειρουργική (προαιρετικά οι έξι (6) μήνες σε Νευροχειρουργική κλινική Νοσοκομείου Παίδων).
,Νευροχειρουργική,,publish,closed,closed,,nevrocheirourgiki,,,2023-07-19 12:15:41,2023-07-19 09:15:41,,0,https://career.auth.gr/?post_type=medspecialties&p=26463,0,medspecialties,,0,raw