ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠ-Λήξη 15 Ιουλίου 2022

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα  Τηλ.210 7722890
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
■ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Σε δύο μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς σπουδαστές του Τομέα Μηχ. Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου
της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη συμμετοχή τouς με παρουσίαση εργασίας
σε έγκριτα Συνέδρια Ρομποτικής παγκοσμίου εμβέλειας π.χ. IEEE/ICRA, IROS, RSS, IEEE/CIS-RAM, IFToMM/Romansy

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί σπουδαστές στον Τομέα Μηχ. Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από 1 .6.2022 έως 1 1 .7.2022 και ώρες 8:00 έως 15:00, στη Γραμματεία ins Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και θα συνοδεύονται από:

α) την εργασία που έγινε δεκτή σε έγκριτο σχετικά Διεθνέε Συνέδριο και

β) την επιστολής αποδοχής.

Οι npos βράβευση θα επιλεγούν μέχρι την 15η.7.2022 από ειδική επιτροπή καθηγητών τns Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.,
με απόλυτη εξειδίκευση και διεθνή καταξίωση και αναγνώριση στις περιοχές του Αυτομάτου Ελέγχου και ins Ρομποτικής.

Το βραβείο θα συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 2.500 USD για κάθε έναν από τους δύο προς βράβευση υποψηφίων και θα απονέμεται με την κατάθεση στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών των αντιγράφων:

(α) εγγραφής στο συνέδριο,

(β) προγράμματος ταξιδιού (itinerary), και

(γ) τns οριστικής μορφής της δημοσίευσης όπως κατατέθηκε στο συνέδριο.

Η δημοσίευση κάθε εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται από εξειδικευμένη αναγνώριση/αναφορά στο βραβείο που έκανε δυνατή τη συμμετοχή στο συνέδριο: The presentation of this paper was partially made possible through a travel grant by the «C. Mavroidis A ward of Excellence in Robotics and Automation» at the NTUA.

  • Λήξη Υποβολής: 15 Ιουλίου 2022

    Τοποθεσία: Ελλάδα