Υποτροφίες Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ιδρύματος Τσώρη και Γιαννακάκη