Νέες Yποτροφίες Ιδρύματος Fulbright, Κληροδοτήματος Τσιρικολιά και Βραβείο στην Ιατρική