Νέες Υποτροφίες από το Μαριδάκειο & Κασιμάτειο Κληροδότημα και Ίδρυμα Σαμούρκα