Νέες Υποτροφίες από Ιδρύματα, Κληροδοτήματα και 80 Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών