Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ-Τμήμα Ιατρικής

1. Δερματοσκόπηση

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δερματοσκόπηση» (ΦΕΚ ίδρυσης 4521/Β’/14-10-2020)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις από 01/05/2024 μέχρι και τις 31/08/2024 ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στη διεύθυνση: https://enrollment.auth.gr επιλέγοντας από τα διαθέσιμα προγράμματα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δερματοσκόπηση» και να επισυνάψουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων pdf.

Το έντυπο της αίτησης και αναλυτικές οδηγίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμό εδώ.

Οι συνεντεύξεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου και ακολούθως θα ολοκληρωθεί η επιλογή των εισακτέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

 • Α’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Δελφών 124, 54643, Θεσσαλονίκη
 • Τηλ.: 2310 992262 τις εργάσιμες ημέρες από 11.00-13.00
 • E-mail: msc-dermatoscopy@med.auth.gr
 • Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://dermatoscopy.med.auth.gr.

Προκήρυξη

2. Health Statistics and Data Analytics

Admissions will start at 02/05/2024
You now have until Tuesday July 2 at 11:59 p.m. EEST to submit your application.

All documents and extra information, in order to apply for the course can be found and downloaded from this section here:

Applications should be sent via email to info-hsda@auth.gr and will only be considered once you have provided all required information and supporting documentation. 

Admissions procedure

1. Fill in the Application form and statement of purpose

Download and complete the forms below:

2. Attach the needed files

 • A copy of your Bachelor/MSc/PhD degrees
 • A recognition degree from D.O.A.T.A.P. with BA degree grade (if needed)
 • A recently updated CV (in English)
 • A photocopy of your ID or passport
 • A proof of competency in English language
 • Two updated reference letters concerning this MSc written in English language

3. Send all documents to: info-hsda@auth.gr

3. Msc in Human Reproduction (Ανθρώπινη Αναπαραγωγή)

Application forms for the MSc in Human Reproduction are available at the website humrepro.med.auth.gr and will be accepted during the period May 01 to July 10, 2024.

Application Deadline until : 10th July 2024.

In order to apply for the MSc in Human Reproduction, you need to:

1. Complete the application form and the statement of purpose

2. Attach:

 • A copy of your Bachelor/MSc/PhD degrees
 • A recently updated CV
 • A photocopy of your ID or passport
 • Proof of competency in the English language
 • Two (2) reference letters

3. Send these documents to the address: info-humrepro@auth.gr

4. Η Αλληλεπίδραση Ανοσιακού Συστήματος και Νεφρικής Νόσου: Μεταφραστική και Κλινική Προσέγγιση (Τhe interaction between immune system and kidney disease: Τranslational and clinical approach)

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, την εισαγωγή, κατ ́ ανώτατο όριο, είκοσι πέντε (25) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ανοσιακού Συστήματος και Νεφρικής Νόσου: Μεταφραστική και Κλινική Προσέγγιση».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής από 01/05/2023 με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά, δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο msc-immunonephrology@med.auth.gr. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων θα υπάρξει παράταση υποβολής αιτήσεων. H αίτηση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://msc-immunonephrology.med.auth.gr/. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι και στο site της ιατρικής του Α.Π.Θ (www.med.auth.gr) στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η επιλογή εισακτέων προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2023.
Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ «Αλληλεπίδραση Ανοσιακού Συστήματος και Νεφρικής Νόσου- Μεταφραστική και Κλινική Προσέγγιση» προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ) και επιμερίζονται σε τρείς ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000 ευρώ) και καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. Η πρώτη καταβάλλεται στην αρχή του Α ́ εξαμήνου. Η δεύτερη στην αρχή του Β ́ εξαμήνου και η τρίτη στην αρχή του Γ’ εξαμήνου.

Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.
Η απαλλαγή των τελών φοίτησης γίνεται σύμφωνα με το νόμο για τη λειτουργία των ΠΜΣ Περισσότερες πληροφορίες:
κ. Κέλλυ Λουτράδη, msc-immunonephrology@med.auth.gr (Γραμματεία)
κ. Μαρία Στάγκου, mstangou@auth.gr , 2310992788, 6944820624 (Διευθύντρια ΠΜΣ)
κ. Μαρία Νταουντάκη, daoudaki@auth.gr , 2310999167, 6945957637 κ. Γεώργιος Λιούλιος, pter43@yahoo.gr , 6987064708
 

Προκήρυξη

5. Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Aπό 01/06/2024 μέχρι και 31/07/2024

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 60 θέσεις) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία». Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 3 εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία.

Λειτουργούν τρείς (3) ειδικεύσεις:

 1. Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική
 2. Βιομηχανική Φαρμακολογία
 3. Κλινική Τοξικολογία

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 01/06/2024 μέχρι και 31/07/2024 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://enrollment.auth.gr επιλέγοντας από τα διαθέσιμα προγράμματα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών: με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» και να καταθέσουν: Βιογραφικό Σημείωμα, Αντίγραφο πτυχίου, Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο, Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, Φωτογραφία τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., 2 ος όροφος του κτιρίου Ιατρικής 16Β, τηλ.: 2310 999312, 313, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_cip@auth.gr, στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής: https://www.med.auth.gr/ και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://cip.med.auth.gr/

Προκήρυξη

6. Application of Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology (Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία)

The Departments of Medicine and Veterinary Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki are launching for the third year a Master of Science (MSc) in “APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY”.

Duration of studies

The MSc lasts one (1) full academic year (2 academic semesters including the summer) and the students will complete a 75-ECTS program.

English language

To ensure an international group of distinguished tutors and an international class of fellow students, all modules are held in English. The MSc Thesis is also written in English.

Prospective Students

Potential students include: Medical Doctors as well as all other graduates from a health-related undergraduate program. In addition, the MSc committee will consider and decide upon applications from BSc holders from other non-healthcare studies.

Number of Enrolments

The maximum number of accepted students is set to thirty (30) students.

The MSc committee will re-consider the maximum number of accepted students based on the number of applications received.

Applications

Prospective students should apply for this MSc from 1st September 2023 up to 31st August 2024. The MSc courses will start in September 2024.

The candidates should email their application along with their detachments to the Secretary of the MSc: msc-endoscopicsurgery@med.auth.gr and alkaragi@auth.gr

List of detachments:

 1. Application (available from https://www.med.auth.gr), https://endoscopicsurgery-auth.gr/site/
 2. Bachelor / MSc / PhD / other degree(s) and Recognition Degree from DOATAP/ΔΟΑΤΑΠ (if needed)
 3. Recently updated Curriculum Vitae, with details about education, training, work experience, academic publications and academic achievements
 4. Letter of Intent detailing the research interests along with the reasons of selecting this MSc program.
 5. Proof of competency in English language. Least applicable/admissible level: C1. In addition: All other certificates at any level of languages other than English.
 6. Photocopy of personal ID or passport with personal details or an equivalent state-issued document.
 7. If available: proofs of any research activity (research papers, presentations in congresses, etc.), participation in a student mobility program, as well as professional experience related to the field of the MSc, reference letters written in English and referring to the MSc candidacy

Fees

Fees are set to four (4.000) thousand Euro in total and are paid in two (2) equally divided installments (the first at the time of the enrolment and the second at the beginning of the second semester).

Additional Information

Secretary of the MSc, tel: +30 2310 999338, 6951264780 (hours: 10:30 am – 13:30 pm).

Website of the Department of Medicine: https://www.med.auth.gr  https://endoscopicsurgery-auth.gr/site/

Call for Applications

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Ιατρικής

OCCURRENCE AND VARIATIONS OF BACTERIAL COMMUNITY IN HOUSEHOLD MUNICIPAL SOLID WASTE IN RESIDENTIAL AREAS: IMPLICATIONS TO HEALTH RISKS

Πρόσκληση φοιτητών στο 1ο Zero Waste-Circular Economy | InfinityGreece

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου