Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

Τα Τμήματα Ιατρικής και Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσουν για τρίτη χρονιά το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ».

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

  1. Μικρή διάρκεια: Το ΔΠΜΣ διαρκεί ένα (1) πλήρες ακαδημαϊκό έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου του καλοκαιριού) και περιλαμβάνει 75-ECTS.
  2. Ευέλικτη, μικτή μορφή: Συνδυασμός φυσικής (on-site) και διαδικτυακής (on-line) παρουσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Απαιτούνται μόνον δέκα (10) ημέρες φυσικής παρουσίας.
  3. Διεξαγωγή μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα: Η επίσημη γλώσσα του ΔΠΜΣ είναι η αγγλική. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μία διεθνής τάξη φοιτητών.
  4. Ανταγωνιστικά δίδακτρα: Τα δίδακτρα ορίζονται συνολικά σε τέσσερις (4.000) χιλιάδες ευρώ και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες (2) δόσεις, η πρώτη κατά την εγγραφή και η δεύτερη στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

1) Αίτηση

2) Πτυχίο / MSc / PhD / άλλα πτυχία και Πτυχίο Αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (αν χρειάζεται)

3) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά

4) Επιστολή πρόθεσης που να αναφέρει αναλυτικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τους λόγους επιλογής αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος

5) Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας

6) Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

7) Εφόσον υπάρχουν: αποδεικτικά οποιασδήποτε ερευνητικής δραστηριότητας (δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια κ.λπ.), καθώς και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συστατικές επιστολές γραμμένες στα αγγλικά που να αναφέρονται στην υποψηφιότητα του ΔΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ  https://endoscopicsurgery-auth.gr/site/ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ (e-mails: msc-endoscopicsurgery@med.auth.gr, alkaragi@auth.gr, τηλ.: 2310.999.338, 6951264780).

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και γίνονται δεκτές κατά το διάστημα 1/9/2023-31/07/2024. Μέγιστος αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών: 32.

Με τιμή,

             Στέφανος Τριαρίδης                                                Άγγελος Δανιηλίδης

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας ΑΠΘ                Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ                               Διευθυντής Αγγλόφωνου ΔΠΜΣ

 CALL FOR APPLICATIONS TO

    Interdepartmental MSc: «APPLICATION OF ENDOSCOPIC

     SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY»

The Departments of Medicine and Veterinary Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki are launching for the third year a Master of Science (MSc) in “APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY”.

Duration of studies

The MSc lasts 1 full academic year (2 academic semesters including the summer) and the students will complete a 75-ECTS program.

English language

To ensure an international group of distinguished tutors and an international class of fellow students, all modules are held in English. The MSc Thesis is also written in English.

Prospective Students

Potential students include: Medical Doctors as well as all other graduates from a health-related undergraduate program. In addition, the MSc committee will consider and decide upon applications from BSc holders from other non-healthcare studies.

Number of Enrolments

The maximum number of accepted students is set to thirty (30) students.

The MSc committee will re-consider the maximum number of accepted students based on the number of applications received.

Applications

Prospective students should apply for this MSc from 1st September 2023 up to 31st August 2024. The MSc courses will start in September 2024.

The candidates should email their application along with their detachments to the Secretary of the MSc: msc-endoscopicsurgery@med.auth.gr and alkaragi@auth.gr

List of detachments:

1) Application (available from https://www.med.auth.gr), https://endoscopicsurgery-auth.gr/site/

2) Bachelor / MSc / PhD / other degree(s) and Recognition Degree from DOATAP/ΔΟΑΤΑΠ (if needed)

3) Recently updated Curriculum Vitae, with details about education, training, work experience, academic publications and academic achievements

4) Letter of Intent detailing the research interests along with the reasons of selecting this MSc program.

5) Proof of competency in English language. Least applicable/admissible level: C1. In addition: All other certificates at any level of languages other than English.

6) Photocopy of personal ID or passport with personal details or an equivalent state-issued document.

7) If available: proofs of any research activity (research papers, presentations in congresses, etc.), participation in a student mobility program, as well as professional experience related to the field of the MSc, reference letters written in English and referring to the MSc candidacy

Fees

Fees are set to four (4.000) thousand Euro in total and are paid in two (2) equally divided installments (the first at the time of the enrolment and the second at the beginning of the second semester).

Additional Information

Secretary of the MSc, tel: +30 2310 999338, 6951264780 (hours: 10:30 am – 13:30 pm).

Website of the Department of Medicine: https://www.med.auth.gr  https://endoscopicsurgery-auth.gr/site/

The Head of the Department of Medicine                                 The Head of the MSc

Stefanos Triaridis                                                                              Angelos Daniilidis

Professor in Otolaryngology                                                         Associate Professor of               

                                                                                                            Obstetrics-Gynecology                                               

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Ιατρικής

OCCURRENCE AND VARIATIONS OF BACTERIAL COMMUNITY IN HOUSEHOLD MUNICIPAL SOLID WASTE IN RESIDENTIAL AREAS: IMPLICATIONS TO HEALTH RISKS

Πρόσκληση φοιτητών στο 1ο Zero Waste-Circular Economy | InfinityGreece

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου