Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη(Byzantine Musicology & Psaltic Art)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών ( Department of Music Studies )

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2643 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  URL Ιστοσελίδας: http://www.music.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/programmata-metaptyxiakon-spoydon/pms-byzantini-moysikologia-kai-caltiki-texnh.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Βυζαντινή Μουσικολογία (Byzantine Musicology
  2. Ψαλτική Τέχνη (Psaltic Art)