Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business Mathematics)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήματα Μαθηματικών (Department of Mathematics)

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4173 Β'2018)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://map.aueb.gr/home

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 4.000 ευρώ ανά φοιτητή για
  το πρόγραμμα πλήρους παρακολούθησης (3 εξάμηνα) και 5.000 ευρώ ανά φοιτητή για το πρόγραμμα μερικής παρακολούθησης (6 εξάμηνα)