Βιοϊατρική Τεχνολογία στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

  Τμήμα: Βιοϊατρικών Επιστημών

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 5542/17.12.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: https://biofertil.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εφαρμογή της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι (α) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, σε Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν σε Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και (β) η προσέγγιση του αντρικού και γυναικείου παράγοντα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μέσω καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών (βιοϊατρικών προσεγγίσεων). Όλα τα μαθήματα είναι
  εναρμονισμένα στο πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικών με την εργαστηριακή προσέγγιση της υπογονιμότητας. Έμφαση δίνεται στην εργαστηριακή άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει τη διερεύνηση του ανδρικού και γυναικείου παράγοντα στην υπογονιμότητα. Η εργαστηριακή εξάσκηση καθώς και η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι αυτόνομη και εποπτευόμενη. Ειδικότερα, η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία παρέχεται από το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ., καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού του εργαστηριακού ελέγχου της γονιμότητας ή/και της υπογονιμότητας στον άνθρωπο. Για την εκμάθηση σύγχρονων εργαστηριακών τεχνικών και την ολοκλήρωση του εργαστηριακού μέρος του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός τριών (3) Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και ενός (1) του Τμήματος Μαιευτικής. Τα Εργαστήρια εγκαθίσταται σε χώρους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης «Άλσους Αιγάλεω».
  Τα ερευνητικά εργαστήρια που συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι (α) Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας Διατροφής, (β) Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία, (γ) Παρακολούθησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο και (δ) Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής, των Σχολών Επιστημών Υγείας, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Θετικών, Βιολογικών Επιστημών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής, ή
  αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 • Ειδικεύσεις:

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ., το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, που έχει την διοικητική υποστήριξη, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ο Ανδρικός και Γυναικείος
  παράγοντας». Ο τίτλος είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού και αναγράφει και τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Μαιευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Σπυρίδων Παπακωνσταντίνου
  E-mail: biofertil@uniwa.gr
  Τηλέφωνο: 210-5385 373
  Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
  Κτίριο Κ10 – Σχολή Μηχανικών, 1ος Όροφος

  Ευθαλία Παπαγεωργίου
  E-mail: biofertil@uniwa.gr
  Τηλέφωνο: 210 5385 349
  Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
  Κτίριο Κ10 – Σχολή Μηχανικών, 1ος Όροφος