Τραπεζική

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 1998/Β/4-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3250

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/82-trapeziki-msc/865-0d3ef445b42dcbd931e992b029ba57d4

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Προϋποθέσεις