Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ3644/27-08-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5400

  URL Ιστοσελίδας: http://postbanking.aueb.gr/gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (MSc in Finance and Banking) έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής. Το πρόγραμμα εξειδικεύεται και στις δύο αυτές περιοχές των οικονομικών και εστιάζεται σε αυτές ως ακολούθως: (Ι) Στο μεν πεδίο της Χρηματοοικονομικής, αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση και κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δομής των επιχειρήσεων, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών. (II) Στο δε πεδίο της Τραπεζικής, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πιστωτική τους πολιτική και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, την νομισματική πολιτική και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών, καθώς
  την μακροπροληπτική πολιτική για κινδύνους ακραίων
  συνθηκών. Και στα δυο παραπάνω πεδία, το πρόγραμμα
  προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές,
  ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι πλήρως
  καταρτισμένοι.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απευθύνεται σε νέους απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα) μερική, απόγευμα, δια ζώσης (4 εξάμηνα)
  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 5400 ευρώ (πλήρης), 7000 ευρώ (μερική)

  Επικοινωνία

  Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 11362

  9ος όροφος,  Γραφείο 909 & 6ος όροφος , Γραφείο 605

  210-8203689, 210-8203625

  210-8828992

  secretariat.financeandbanking@aueb.gr