Θρησκειολογία (Study of Religion)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Θεολογική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Department of Social Theology and Religious Studies )

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4317 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1920

  URL Ιστοσελίδας: http://mareligion.soctheol.uoa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Θρησκειολογία( Study of Religion)
  2. Βιοηθική των θρησκειών ( Bioethics and Religions)
  3.Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη (Religious Literature and Art)