Θεραπευτική Άσκηση – [Master of Science (MSc) in Therapeutic Exercise

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Αθλητισμός,Υγεία,Υγεία και πρόνοια,Υπηρεσίες υγείας

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 1093/31.03.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2700

  URL Ιστοσελίδας: http://physio.upatras.gr/metaptyxiaka/master/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-2027

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει ένα τεκμηριωμένο φάσμα γνώσης που πρέπει να παρέχει σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Ψαρρών 6, 25100, Αίγιο physio.upatras.gr/metaptyxiaka Τμήμα Φυσικοθεραπείας, καταθέτοντας την γνώση και την εμπειρία του βάσει της φύσης της εκπαίδευσης που παρέχει στην ειδικότητα. Η εξ ορισμού στόχευση της Φυσικοθεραπείας αφορά την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, η οποία έχει αναπόσπαστο στοιχείο και
  τελικό εκφραστή την θεραπευτική άσκηση. Κατά συνέπεια ένα Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι το ιδανικό περιβάλλον για την εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας, οι οποίοι διαθέτουν βάσει του πτυχίου και του επαγγέλματός τους την αναγκαία υποδομή πάνω στην παθολογία του ανθρώπου και την φυσική εξέλιξη των νόσων και τραυματισμών.
  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσεγγίζει ολοκληρωμένα την θεραπευτική άσκηση συμπεριλαμβάνοντας
  α) ως προς την γενική επιστημονική υποδομή: τις απαραίτητες γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας και στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, καθώς και τις βασικές αρχές της επιστημονικής υποδομής για συστηματική ανασκόπηση και κριτική ανάλυση της βιβλιογραφίας αλλά και σχεδιασμό έρευνας,
  β) ως προς τις προηγμένες γνώσεις υποβάθρου για τον προγραμματισμό και την προοδευτικότητα της θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς: την εμβιομηχανική τεκμηρίωση των παραμέτρων κίνησης και φόρτισης του ανθρώπινου σώματος κατά την εκτέλεση ασκήσεων, ώστε αυτές να γίνονται με ασφάλεια και αποδοτικά, καθώς και την στρατηγική
  του σχεδιασμού προγραμμάτων άσκησης, συνθέτοντας τις αναγκαίες γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία ώστε η θεραπευτική άσκηση να προσαρμόζεται ανά πάθηση ή κάκωση με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές δικλείδες και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του κάθε ατόμου,
  γ) ως προς την τεκμηριωμένη αποκατάσταση: την πρόληψη και θεραπευτική προσέγγιση συγκεκριμένων παθήσεων, ειδικών καταστάσεων και πληθυσμών,
  δ) τον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη έρευνας που άπτεται της θεραπευτικής άσκησης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ) και Τμημάτων Επιστημών Υγείας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Θεραπευτική Άσκηση» [Master of Science (MSc) in «Therapeutic Exercise»].

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών
  Σπουδών
  Αρμόδια: Πετροπούλου Σωτηρία
  Τηλ.: 26910 61150
  Email: msctherex@upatras.gr