Θεραπευτικές Επιλογές και Διαχείριση Επειγουσών Αγγειοχειρουργικών Παθήσεων

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσσαλονίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 εξάμηνα και μία θερινή περίοδος

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υπηρεσίες υγείας

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 5070/31-12-2019 τ.Β'

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.auth.gr/content/pms-therapeytikes-epiloges-kai-diaheirisi-epeigoyson-aggeioheiroyrgikon-pathiseon

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-2027

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων υγείας στο αντικείμενο της διαχείρισης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της αντιμετώπισης των ασθενών με επείγουσα αγγειοχειρουργική πάθηση, η ανάπτυξη της σχετικής επιστημονικής έρευνας, και η παροχή αντίστοιχης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών σε επιστημονικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου.

  Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να κατανοούν πληροφορία σε μια δεύτερη γλώσσα, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, 7) να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, 8) να αναπτύσσουν κριτική ικανότητα και 9) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (όπως Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων) και άλλων συναφών Σχολών.

 • Σημειώσεις: