Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Πολιτικές επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://econ.uoi.gr/ekpaideysi/metaptychiakes-spoydes/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

  Σκοπός του ΜΔΕ είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων οι οποίοι μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης αποκτούν βαθιά κατανόηση σύγχρονων θεμάτων της οικονομικής σκέψης. Οι φοιτητές, παράλληλα με τις γνώσεις που αποκτούν, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και βελτιώνουν τις αναλυτικές τους ικανότητες.

  Το ΜΔΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004, και οι περίπου 250 μέχρι σήμερα απόφοιτοί του απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή συνέχισαν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απονέμει:
  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική»
  2. Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  econmasters@uoi.gr