Θεωρία Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (M.A.Ed./Master of Arts in Education in Theory, Praxis and Evaluation of Educational Work)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Επιστήμη της εκπαίδευσης,Εκπαίδευση,Γλώσσες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές,Κατάρτιση εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4127 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3200

  URL Ιστοσελίδας: http://www.ppp.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/programmata-metaptyxiakon-spoydon/p-m-s-8ewria-pra3h-kai-a3iologhsh-toy-ekpaideytikoy-ergoy.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η ειδίκευση πτυχιούχων των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και, κατά περίπτωσιν, πτυχιούχων άλλων τμημάτων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί,

  α. στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διδασκαλία,
  β. στην εκπαιδευτική αξιολόγηση,
  γ. στην περιβαλλοντική εκπαίδευση,
  δ. στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ε. στις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
  Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα θα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι να μπορούν:
  α. να προωθήσουν τις νέες τάσεις και πρακτικές στην εκπαίδευση,
  β. να διευκολύνουν την εναρμόνιση της ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας με την ευρωπαϊκή προοπτική
  γ. να στελεχώνουν διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που απαιτούν την ειδίκευση αυτή, όπως είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και με την εποπτεία των σχολείων, καθώς και άλλα δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ερευνητικά κέντρα.
  δ. να εργαστούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτούτα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
  ε. να αναλάβουν τέλος έργο Σχολικών Συμβούλων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφών επιστημών.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (Teaching Humanities and Educational Evaluation)
  2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Intercultural Education)
  3. Ειδική Αγωγή (Special Education)

 • Σημειώσεις:

  Η Γραμματεία του Προγράμματος βρίσκεται στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (γρ. 547),
  στη Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος,
  στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

  Είναι ανοιχτή καθημερινά, από τις 09.00 έως τις 16.00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

  Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά, στο 210-7277591,

  και

  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: thepae@ppp.uoa.gr

  Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
  ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,
  ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»,
  Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547