Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση (Informationand Communication Technologies for Education

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Αγωγής

  Τμήμα: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Department of Early Childhood Education )

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3644 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3200

  URL Ιστοσελίδας: http://www.icte.ecd.uoa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».
  Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την έρευνα των διακυβευμάτων της χρήσης των ΤΠΕ σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
  Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την Εκπαίδευση.
  Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση ΤΠΕ σε διαφορετικά περιβάλλοντα
  • να καθοδηγούν με σαφήνεια εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους στη δημιουργία και την εφαρμογή ΤΠΕ
  • να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν τους διάφορους τύπους εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο χώρο των ΤΠΕ με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (Information and Communication Technologies for Education).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Σχολή Επιστημών της Αγωγής
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
  Ναυαρίνου 13Α, 10680 Αθήνα

  Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος
  Νέο Χημείο,  Ναυαρίνου 13α, (ισόγειο, γραφ. 8)
  Φραντζέσκα Μπόθου
  Τηλ: 210-3688042

  e-mail: icte@ecd.uoa.gr

  Εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας του Γραφείου

  Δευτέρα: 09:30– 17:00, Τρίτη έως και Πέμπτη: 10:00– 16:00, Παρασκευή: 09:00– 11:00