Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής (Advanced ControlSystems and Robotics) (πρώην Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.του καταργηθέντος Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Τμήμα: Γενικό Τμήμα (με έδρα τα Ψαχνά Νομού Ευβοίας)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4259 Β’2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2600

  URL Ιστοσελίδας: https://www.core.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/proigmena_systimata_elegchoy_kai_rompotikis/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/