Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας – Τεχνολογία Συσκευών Καρδιοχειρουργικής

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4210/τ.Β΄/2-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://kardio.med.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας – Τεχνολογία συσκευών Καρδιοχειρουργικής» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την εξωσωματική κυκλοφορία και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.

  Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στον Τομέα των Τεχνικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας και της Τεχνολογίας συσκευών Καρδιοχειρουργικής, που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να καλύπτουν ως επιστήμονες τεχνικοί εξωσωματικής κυκλοφορίας τις αντίστοιχες ανάγκες στα καρδιοχειρουργικά κέντρα της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Επιπλέον, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην ακαδημαϊκή κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να καλύπτουν και ανάγκες έρευνας και διδασκαλίας στα πεδία της εξωσωματικής κυκλοφορίας και των συσκευών Καρδιοχειρουργικής.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δυνατότητα εισαγωγής έχουν απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Βιολογικών και φυσικών Επιστημών, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων). Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αρκεί να φέρουν τον τίτλο του τεχνικού εξωσωματικής κυκλοφορίας (perfusionist).

  Επιστημών υγείας
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Βιολογίας
  Φυσικής
  Χημείας
  Νοσηλευτικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
  sakkageor@auth.gr
  2310.999.338