Περιοδοντολογία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Οδοντιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 6

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3783/τ. Β΄/3-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 19950

  URL Ιστοσελίδας: http://www.dent.auth.gr/?q=node/2549

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εκπαίδευσης, η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση στη διεξαγωγή έρευνας, αντιστοίχως με τα διεθνή κριτήρια και προδιαγραφές στο γνωστικό αντικείμενο της Περιοδοντολογίας.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/ήτριες υψηλού επιπέδου κλινικών δεξιοτήτων στην Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων αφού προηγουμένως έχουν μελετήσει και εμπεδώσει την γνώση των βασικών βιολογικών επιστημών, την φυσιοπαθολογία και πρόληψη των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών νοσημάτων. Η Διάγνωση, Πρόληψη και Θεραπεία των νόσων των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών θα είναι οι κεντρικοί άξονες εκπαίδευσης των φοιτητών του Προγράμματος. Συμπληρωματικά δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας και στην κάλυψη των αναγκών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για μεγαλύτερο αριθμό Οδοντιάτρων με εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Οδοντιατρικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οδοντιατρικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Όλγα Μπίκα
  Τηλ.: 2310- 999477
  Email: olgampika@dent.auth.gr