Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου

 • Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών

  Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πόλη: Κέρκυρα

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2935Β΄/20-7-18

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2700

  URL Ιστοσελίδας: https://music.ionio.gr/gr/studies/postgraduate/postgraduate-programs/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου», έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο πεδίο της εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών της εγγραφήςεπεξεργασίας-αναπαραγωγής του ήχου στην τέχνη και στην παραγωγή.
  Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική και καλλιτεχνική περιοχή που προκύπτει από την τομή των πεδίων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου, της τέχνης του ήχου και της μουσικής παραγωγής. Η εξειδίκευση αυτή παρέχεται υπό το πρίσμα δύο διαφορετικών εκπαιδευτικών αξόνων και προσεγγίσεων υλοποίησης. Η πρώτη αφορά σε (ήδη ή εν δυνάμει) ερευνητές/καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν να ενσωματώσουν στη δημιουργική τους ικανότητα μεθόδους, υλικό και αισθητικές που αναπτύσσονται τουλάχιστον έξι δεκαετίες τώρα με βάση την ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου. Ο δεύτερος άξονας εξειδίκευσης απευθύνεται σε (ήδη ή εν δυνάμει) επιστήμονες ή/και καλλιτέχνες, οι οποίοι στοχεύουν στη δραστηριοποίησή τους στα πεδία της δημιουργικής οικονομίας που αναπτύσσονται στη βάση της σύγχρονης ηχητικής τεχνολογίας και των διαρκώς επεκτεινόμενων εφαρμογών της στην βιομηχανία της μουσικής και γενικότερα της οπτικοακουστικής παραγωγής, όπως ο καλλιτεχνικός ή εφαρμοσμένος ηχητικός σχεδιασμός (π.χ. κινηματογράφος, βιντεο-παιχνίδια, παραστατικές τέχνες, διαφήμιση, εικονικά περιβάλλοντα/εγκαταστάσεις κ.α.) και η παραγωγή προϊόντων διακίνησης μουσικού περιεχομένου (π.χ. δισκογραφία, διαδίκτυο κ.λπ.), χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες και προσφέροντας, με τρόπο ουσιαστικό, εφόδια ευρηματικής απασχόλησης και καινοτομικών προοπτικών στους παραπάνω τομείς

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, το πτυχίο των οποίων έχει σχέση με:
  α) την τέχνη του ήχου και την μουσική τέχνη και επιστήμη, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Κινηματογράφου,
  β) την τεχνολογία του ήχου, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής,
  γ) την εφαρμογή της τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου σε ποικίλα πεδία (π.χ. ψυχαγωγίας, μαζικής επικοινωνίας, πολιτισμού κ.λπ.), όπως πτυχιούχοι τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Κινηματογράφου ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
  Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν επαγγελματική ή δημιουργική/καλλιτεχνική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, καθώς και ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές του απαιτήσεις.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία β) Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: kaiti@ionio.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2661087523