Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Χημείας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2622/τ Β΄/5-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmata-metaptychiakon/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές» είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει την υψηλής ποιότητας θεωρητική κατάρτιση πάνω σε θεμελιώδη χημικά πεδία της Ανόργανης Χημείας, Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας αλλά και την πρακτική εξειδίκευση των φοιτητών πάνω σε αυτούς τους τομείς και των εφαρμογών τους στις επιστήμες της ζωής.

  Το ΠΜΣ παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση για να κατανοήσουν διαφορετικές πτυχές στους τομείς της σύνθεσης και της ανάπτυξης νέων ενώσεων και υλικών, χημικών και βιοτεχνολογικών, του χαρακτηρισμού τους καθώς και των εφαρμογών τους.

  Με βάση τις αποκτηθείσες συνδυαστικές γνώσεις αλλά και την εξειδίκευση που θα παρέχει, το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία στελεχών ειδικών στη σύνθεση πιλοτικών ή εργαστηριακών χημικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  Τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να πλαισιώσουν ένα ευρύ πεδίο χημικών και βιοτεχνολογικών εφαρμογών αλλά και να συμβάλλουν δυναμικά στη βελτιστοποίηση της έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής πρόγνωσης, μέσω του προσδιορισμού μοριακών δεικτών που εμπλέκονται σε διάφορες βιοχημικές λειτουργίες.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Ανόργανης Χημεία, Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Χημείας
  Φυσικής
  Βιολογογίας
  Χημικών Μηχανικών

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές
  2. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές
  3. Βιοχημεία

 • Σημειώσεις: