Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

  Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄3743/31-08-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2750

  URL Ιστοσελίδας: https://stelexi-ekpaideysis.eled.duth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση Στελεχών Εκπαίδευσης, η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, η εξειδικευμένη εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση επιστημόνων δασκάλων και παιδαγωγών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την άμεση και αξιόπιστη επίλυση των προβλημάτων και θεμάτων στον επαγγελματικό και επιστημονικό στίβο των Επιστημών της Αγωγής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην επιστημονική περιοχή «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Διεύθυνση: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής”

  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

  Τηλέφωνο: 2551030023 και 2551030028

  E-mail: metaptixgramm@eled.duth.gr