Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Master of Arts in School Counseling andGuidance)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Αγωγής

  Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Department of Primary Education)

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4053 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5125

  URL Ιστοσελίδας: http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/koino-diakratiko-programma-metaptyxiakon-spoydon-sxoliki-symboyleytiki-kai-ka8odighsh.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» («School Counseling and Guidance»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τιςδιατάξεις του ν. 4485/2017.
  Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
  όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα περιεκτικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχολικής Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες, αλλά βασισμένο στη διεθνή πρακτική. Έτσι, θα υπάρξει μια επιπρόσθετη επαγγελματική επιλογή για πτυχιούχους Ψυχολογίας και πτυχιούχους Επιστημών της Αγωγής. Παράλληλα, στόχος είναι να επιτευχθεί η σύσφιξη των σχέσεων των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων και αντίστοιχα των δύο Πανεπιστημίων με προφανείς θετικές συνέπειες και αμοιβαίο όφελος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Κοινό ΔΠΜΣ με τίτλο «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Κοινό ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Master of Arts in School Counseling and Guidance). Στους φοιτητές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο τίτλος χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντίστοιχα, στους φοιτητές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Στον τίτλο θα αναφέρονται και τα δύο ανωτέρω συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

 • Σημειώσεις:

  Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτική άσκηση, συγγραφή επιστημονικών εργασιών
  καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  Η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης συνολικά πεντακοσίων (500) ωρών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την
  ολοκλήρωση των σπουδών του Κοινού ΔΠΜΣ. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή της το Κοινό ΔΠΜΣ χορηγεί πιστοποιητικό, το οποίο αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ECTS, κατ΄ αντιστοιχία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.