Σχολική Ψυχολογία (School Psychology)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Ψυχολογίας (Department of Psychology )

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Ψυχολογία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3825 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4800

  URL Ιστοσελίδας: http://www.sch.psych.uoa.gr/,

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις
  σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία.
  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις σπουδών:
  α) «Σχολική Ψυχολογία» και
  β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» με διακριτούς στόχους ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του.
  Σκοπός του Προγράμματος της ειδίκευσης «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και πρακτικές στη Σχολική Ψυχολογία και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία. Βασίζεται στον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου που αφορά:
  α) στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών,
  β) στη διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική και συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας, γονείς, κ.ά.),
  γ) στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης και στη συνεργασία σχολείου-οικογένειαςκοινότητας,
  δ) στην ενίσχυση των θετικών σχέσεων και της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα,
  ε) στη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση και εναρμόνιση της διαφορετικότητας και στη συνηγορία για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών και
  στ) στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα.
  Το Πρόγραμμα της ειδίκευσης «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» αποσκοπεί στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών με ειδικές γνώσεις οι οποίες βασίζονται στη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας και πρακτικών εφαρμογών στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμοναεπαγγελματία της Σχολικής Ψυχολογίας με βάση σύγχρονα δεδομένα διαφόρων κλάδων της Ψυχολογίας και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε σχέση με:
  α) τη μάθηση, τη θετική ανάπτυξη και την προσαρμογή όλων των μαθητών στο σχολείο,
  β) τη μάθηση, προσαρμογή και υποστήριξη των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά ανάπτυξης, καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  γ) την προώθηση και ενίσχυση της συμβουλευτικής διάστασης του ρόλου τους ως εκπαιδευτικών, που αποσκοπεί στην κατάλληλη στήριξη των μαθητών και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα,
  δ) την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, παρέμβασης και διαχείρισης κρίσεων στη σχολική κοινότητα
  ε) τη συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων και
  στ) τη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση και εναρμόνιση της διαφορετικότητας και στη συνηγορία για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Σχολική Ψυχολογία (School Psychology)
  2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα (Applications of Psychology in the School Community)

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 4800€ για την ειδίκευση “Σχολική Ψυχολογία”/3600 € για την ειδίκευση”Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα”