Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων(MSc in Drug Design and Development)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Φαρμακευτικής (Department of Pharmacy)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3279 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2800

  URL Ιστοσελίδας: https://www.pharm.uoa.gr/spoydes/metaptychiakes_spoydes/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο
  «Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακολογίας και Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας και προσβλέπει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την εφαρμογή της νέας γνώσης και τεχνολογίας, στο πεδίο της Φαρμακευτικής.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων και η δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν προβλήματα μεταφοράς και αφομοίωσης νέων διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου των Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρέχει το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, σε επίπεδο ανταγωνιστικό προς τα διεθνή πρότυπα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Προτιμώνται πτυχιούχοι Tμημάτων ΑΕΙ Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιοχημείας, Βιολογίας, Σχολών Γεωπονίας, Ιατρικής και άλλων σχετικών κατευθύνσεων. Τα κριτήρια εισαγωγής περιλαμβάνουν τον βαθμό πτυχίου και τους βαθμούς στα σχετιζόμενα μαθήματα (Βιοχημεία Φαρμακολογία, Φυσιολογία, Γενική  Βιολογία κλπ), συστατικές επιστολές, επιπλέον πτυχίο ή ΜΔΕ σε παρόμοιο αντικείμενο κλπ. Η ερευνητική εμπειρία στο πεδίο ενδιαφέροντος ή παρόμοιο πεδίο, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή παρουσιάσεις σε συνέδρια αποτελεί λαμβάνεται υπόψη ως σημαντικό προσόν για την επιλογή. Οι απόφοιτοι Τμημάτων της Αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πτυχίο που να έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι τουλάχιστον Β2.

 • Ειδικεύσεις:

  1.Φαρμακευτική Χημεία (Medicinal Chemistry)
  2.Φαρμακολογία (Pharmacology)
  3.Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (Radiopharmaceutical Chemistry)

 • Σημειώσεις:

  Πρακτική Άσκηση σε Βιομηχανία ή Νοσοκομείο
  Περιλαμβάνει την επίσκεψη και ενημέρωση των φοιτητών από αντίστοιχα τμήματα Φαρμακοβιομηχανιών ή Νοσοκομείων της Αττικής.
  Επικοινωνία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διδακτορικές Σπουδές
  Αικατερίνη Νικολαΐδου
  Διοικητικό Προσωπικό
  Τηλέφωνο: 210 727 4666