Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή μία φορά τον μήνα

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2555/02-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://med.duth.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο – Σκοπός

  Είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων από Επιστήμες Υγείας και συναφών τμημάτων, ώστε να εκπαιδευθούν στα θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ειδικότερα να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των πολιτικών για την πρόληψη ασθενειών στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες Υγείας, που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν και να διαμορφώνουν πολιτικές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των πολιτών, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και μέσα και να αντιμετωπίσουν νοσογόνους παράγοντες. Να συμβάλει στην κατάρτιση όσων ασκούν καθήκοντα στο χώρο των Επιστημών Υγείας, καθώς και να συμβάλει στην περαιτέρω εκπαίδευση των ειδικευόμενων και ειδικευμένων Γιατρών όλων των ειδικοτήτων και ειδικότερα Γενικών Ιατρών και Ιατρών Εργασίας, καθώς και Φαρμακοποιών και γενικότερα Επιστημόνων Υγείας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Διαιτολογίας και Διατροφής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και Επισκεπτών Υγείας των Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

 • Ειδικεύσεις:

  Απονέμει

  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα”.

 • Σημειώσεις:

  Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή μία φορά τον μήνα, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.

  Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ με τίτλο: “ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ” διατίθενται στα τηλέφωνα: 2551030521, 2551030638, 2551030601 Email: tconstan@med.duth.gr, enena@med.duth.gr, ckontogi@med.duth.gr