Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική: Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη (MSC in Infectious Deseases – International Medicine: From Bench to Bedside)

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄3043/27-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.infectiousdiseasesmsc.org/

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών και άλλων συναφών πεδίων ομοταγών Τμημάτων ΑΕ καθώς και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ιατρική του ΔΠΘ