«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (“Applied Bioinformatics & Data Analysis”).

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

  Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),Επεξεργασία τροφίμων,Γεωεπιστήμη

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4722/12.10.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: https://bioinfo.mbg.duth.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Βιοπληροφορικής, με έμφαση στην Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και στην Ανάλυση Δεδομένων της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στις Βιοεπιστήμες και στους τομείς αιχμής που αυτό καλύπτει. Επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής,αναλυτικής και συνθετικής τους ικανότητας καθώς και της ικανότητας συγγραφής επιστημονικών κειμένων.

   

   

  b50179df599747fefdaaf533e1339c04-Προσκληση ενδιαφεροντος ΠΜΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.pdf

  6430a1a6de5772ad7376bfdfbd777f9e-poster

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το Π.Μ.Σ απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Υγείας, των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών και Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων, Σχολών και Τμημάτων, με συναφές αντικείμενο, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε πτυχιούχους Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.