Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Τμήμα: Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών

  Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2350

  URL Ιστοσελίδας: http://soccermaster.phed-sr.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. Προπόνηση και πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιρο.) άπτεται στον σχεδιασμό προγραμμάτων προπόνησης για την βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών με βάση τις νέες σύγχρονες τάσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα, παρέχονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις για την δόμηση προγραμμάτων άσκησης που προλαμβάνουν τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: α) να προσφέρει στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας και β) να αποτελέσει προστάδιο δημιουργίας νέων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε ποσοστό 80% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  62110 – Άγιος Ιωάννης
  Σέρρες
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 991050/ 991051
  e-mail: info@phed-sr.auth.gr
  Ώρες λειτουργίας θυρίδας Γραμματείας για το κοινό
  Δευτέρα – Παρασκευή 1100 – 1300