Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική (Advanced Clinical Nursing)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Νοσηλευτικής (Department of Nursing)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3555 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.nurs.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms/prohgmenh-kliniki-noshleytiki.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική (Intensive Care Nursing)
  2. Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων (Nursing of Cardiovascular Diseases)
  3. Χειρουργική Νοσηλευτική (Surgical Nursing)