Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου”

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: Μηχανικών

  Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

  Πόλη: Αθήνα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρης, μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4-6

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χημική μηχανική και επεξεργασία

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://oilgasmsc.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “MSc in Oil and Gas Process Systems Engineering” (‘Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου’) υλοποιείται από επιστημονική ομάδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με πολύ σημαντική και μακρόχρονη εμπειρία σε καταξιωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο πεδίο της ενέργειας, με την υποστήριξη εταιρειών του Πετρελαίου, του Φυσικού Αερίου και Δήμων της περιοχής.

  Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμει Master of Science – MSc in Oil and Gas Process Systems Engineering – εστιάζει την προσοχή και το ενδιαφέρον του:

  • στα βιομηχανικά συστήματα και την επεξεργασία υδρογονανθράκων,
  • την παραγωγή, αποθήκευση, εφοδιαστική αλυσίδα υγρών και αερίων υδρογονανθράκων, καθώς επίσης και
  • την ανάπτυξη νέων προϊόντων και των εφαρμογών τους

  Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης, έχει διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, αντιστοιχεί σε 120 ECTS και περιλαμβάνει:

  • την παρακολούθηση δέκα μαθημάτων (από 13 προσφερόμενα)
  • την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας
  • την εκπόνηση δίμηνης Πρακτικής Άσκησης σε βιομηχανία ή οργανισμό.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Απόφοιτοι πανεπιστημιακών, πολυτεχνικών σχολών ή τέως Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ειδικότητας Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Πετρελαίου, Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μεταλλειολόγου, Ναυπηγού, Αυτοματιστή, ή
  • Απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών (φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, τεχνολογίας υλικών) ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ.
  • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές είναι απόφοιτοι μη ελληνικών ΑΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

  Και να διαθέτουν

  • Άριστη και αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Ευχέρεια στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

 • Σημειώσεις:

  Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και οι Αιτήσεις για τον Πέμπτο Κύκλο του ΠΜΣ γίνονται μόνο ηλεκτρονικά έως και την

  Παρασκευή 2 Μαρτίου 2023

  Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή Αίτησης Συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://oilgasmsc.gr, email: registrations@oilgasmsc.gr

  και συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής σας στο ΠΜΣ.