«Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» “Ethnomusicology and Music Anthropology”

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

  Τμήμα: Μουσικών Σπουδών

  Πόλη: Αθήνα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρης, εξ αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4-6

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 744/18.02.2022

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://anthro.music.uoa.gr/the-program/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2031-32

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εθνομουσικολογίας και της Μουσικής Ανθρωπολογίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν κάτοχοι τίτλου Α ́ κύκλου σπουδών όλων των
  Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της
  αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών,
  αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.