Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ

  Τμήμα: Νομικής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Νομική,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄1897/25-05-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών ή αναγνωρισμένων Νομικών Σχολών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.