Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

  Πόλη: ΞΑΝΘΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2554/02-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: http://mapmath.civil.duth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή των Μαθηματικών στην επιστήμη και την τεχνολογία.

  Σκοποί
  Οι σκοποί του ΔΠΜΣ είναι:

  1. η εξειδίκευση και η επιστημονική κατάρτιση αποφοίτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Θετικής, Τεχνολογικής, Οικονομικής και Διοικητικής κατεύθυνσης με μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων αυξάνοντας την παραγωγικότητα και καλύπτοντας επαρκώς τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  2. η διά βίου εκπαίδευση, η παροχή και επικαιροποίηση γνώσεων νέων αντικειμένων της μαθηματικής επιστήμης και των τεχνολογιών αιχμής σε στελέχη και προσωπικό ιδιωτικών και δημοσίων φορέων στοχεύοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και καλύπτοντας επαρκώς τις αυξανόμενες ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  3. η προαγωγή της μαθηματικής επιστήμης και η μέγιστη δυνατή στο εύρος εφαρμογή της στην τεχνολογία, στην παραγωγή, στη βιομηχανία, στη διοίκηση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή αντιστοίχων ομοταγών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πτυχιούχοι Τμημάτων θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ της χώρας ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των εισακτέων στο ΔΠΜΣ γίνεται από την ΕΔΕ του ΔΜΠΣ.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών του ΔΠΘ Υπολογιστών Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων δεν είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή εξέταση στα μαθήματα και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής σε ένα από τα συνεργαζόμενα τμήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

  Στοιχεία Επικοινωνίας
  Γραμματεία: Στεφανία Σαρρίδου
  Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,
  Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Ξάνθη, ΤΚ 67100.
  Τηλ +30 25410 79747
  Email: sarridou@affil.duth.gr