Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Πόλη: ΛΕΣΒΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Δια Ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3245/Β΄/08.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2800

  URL Ιστοσελίδας: http://ci.aegean.gr/index.php

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία και τις εφαρμογές της.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και των Οπτικοακουστικών Τεχνών. Το ΠΜΣ παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική παιδεία και ερευνητική εμπειρία προκειμένου να καταστούν επιστήμονες ικανοί να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, που η εφαρμογή τους θα συμβάλλει στην πρόοδο της Πληροφορικής Επιστήμης και στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού.

  Οι βασικοί στόχοι του προτεινόμενου Π.Μ.Σ είναι:

  1. H προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στις Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies) και στις ΤΠΕ, με εξειδίκευση στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και των Οπτικοακουστικών Τεχνών
  2. H ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων, μεθοδολογιών και εργαλείων στο πεδίο των ΤΠΕ, σε συνδυασμό και σε συνάρτηση με τις ανάγκες καταγραφής, ανάδειξης και προβολής της ελληνικής, πανευρωπαϊκής και διεθνούς Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  3. H ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων, του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών
  4. H παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της Ελλάδας, όπως διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και μακροπρόθεσμα στη διαμόρφωση μιας «Πολιτικής του Πολιτισμού»

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.) ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 • Ειδικεύσεις:

  1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  2. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
  3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: 65% διά ζώσις , 35% εξ αποστάσεως

  Επικοινωνία

  Τ.Π.Τ.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81 100 Μυτιλήνη, Λέσβος
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22510 36605, 22510 36604
  Email: culturaltec.msc@aegean.gr