Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία (M.Sc. Political Science and Sociology)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Department of Political Science and Public Adminis

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2432 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 880

  URL Ιστοσελίδας: http://www.pspa.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/politiki-epistimh-kai-koinwniologia.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία (Political Analysis and Political Theory)
  2. Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα (Social Theory and Social Research)