ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: Φιλολογίας

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3284/08.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.philology.uoc.gr/spoudes/metaptixiakes-spoudes/pms-klasikes-spoudes

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι Κλασικές Σπουδές, συγκεκριμένα η μελέτη των πολιτισμών, των γλωσσών και της γραμματείας της κλασικής αρχαιότητας. Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με ποικίλες πτυχές της αρχαιογνωσίας, καθώς και η εμβάθυνση στην ερμηνεία της αρχαίας γραμματείας και η έρευνα στη μελέτη σημαντικών πτυχών του αρχαίου κόσμου.

  Το Πρόγραμμα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με σύγχρονες και διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης του αρχαίου κόσμου. Επιδίωξη του Προγράμματος είναι επίσης η προετοιμασία των αποφοίτων του για διδακτορικές σπουδές και η εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων και ερευνητών/τριών που θα στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. «Κλασικές Σπουδές» γίνονται κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Τμήμα Φιλολογίας
  GR 74100
  Γάλλος Ρέθυμνο
  Τ. +30 2831 077300
  philology@phl.uoc.gr