Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Τμήμα: Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

  Πόλη: Λέσβος

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2884/ Β'/19.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/perivalontiki-politiki-diatirisi-biopoikilotitas/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Περιβαλλοντική Πολιτική, στην Οικολογία, τη Βιολογία της Διατήρησης, τα Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά και τις λοιπές Κοινωνικές Επιστήμες του Περιβάλλοντος, κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. Το περιεχόμενο και οι ειδικότερες στοχεύσεις των επιμέρους μαθημάτων του Π.Μ.Σ. εξελίσσονται και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατά τις διαδικαστικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της, ώστε να συμβαδίζουν με την επιστημονική πρόοδο και τις ανάγκες βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας των αποφοίτων του.

  Τελικός σκοπός του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι:

  • Η συνεισφορά στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής.
  • Η προώθηση παραγώγων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.
  • Η διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους ο οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: postgrad@env.aegean.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2251036212, 2251036246