Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών (Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues)/( Παλαιός τίτλος:Επανορθωτική Οδοντιατρική-RestorativeDentistry)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Οδοντιατρικής (Department of Dentistry)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2433 Β΄2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.dent.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ενδοδοντία (Endodontology)
  2. Επανορθωτική Οδοντιατρική 3.(Restorative Dentistry)
  Περιοδοντολογία(Periodontology)