Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων (Isolation, Development, Production and Analysis of Bioactive Natural Products)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Φαρμακευτικής (Department of Pharmacy)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3278 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.pharm.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/programmata-metaptyxiakon-spoydon-me-isxy-apo-to-akadhmaiko-etos-eisagwgis-2018-2019-k-e.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): https://www.pharm.uoa.gr/spoydes/metaptychiakes_spoydes/pms_apomonosi_anaptyxi_paragogi_kai_elegchos_biodrastikon_fysikon_proionton/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της μελέτης προϊόντων φυσικής προέλευσης (δρόγες, φαρμακολογικές ιδιότητες, δραστικά συστατικά), τις φυτοχημικές ομάδες (βιοσύνθεση, χημεία, φαρμακοδυναμικές ιδιότητες), τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (μακροσκοπικό, μικροσκοπικό, φυτοχημικό, φυσικοχημικό, φασματοσκοπικό), τον καθορισμό δομής με φασματοσκοπικές μεθόδους, την ημισύνθεση φυσικών προϊόντων, τη μελέτη συστατικών της διατροφής και φυσικές πρώτες ύλες καλλυντικών, την θαλάσσια φαρμακογνωσία και χημική οικολογία, την βοτανική οργανισμών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος, τις βασικές αρχές βιοτεχνολογίας, ιστοκαλλιέργειας και βιολογικών ελέγχων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επιστήμονες που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής ή/και ελέγχου ποιότητας στις βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών ή συμπληρωμάτων διατροφής ή που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα επιστημονικά πεδία της Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μηνών, δηλαδή τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Ιατρικής, Επιστήμης Υλικών, Κτηνιατρικής και Γεωπονικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η επιλογή των εισακτέων, κατ’ ανώτατο όριο είκοσι έξι (26) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, πραγματοποιείται με βάση το βαθμό πτυχίου, την πτυχιακή εργασία, την αντιστοίχιση των ειδικών μαθημάτων (Φαρμακογνωσία, Ειδικά Μαθήματα Φαρμακογνωσίας, Φαρμακευτική Ανάλυση, Οργανική Χημεία) και τη προφορική συνέντευξη (συνεκτιμώνται στοιχεία του υποψηφίου όπως: πρακτική άσκηση, συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus και ανταλλαγών σε συναφές αντικείμενο με του Τομέα, επιπλέον πτυχίο ή ΜΔΕ, αριθμός δημοσιεύσεων ή και παρουσιάσεων σε συνέδρια, συστατικές επιστολές). Για τους Έλληνες υποψήφιους απαιτείται τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, απαιτείται επάρκεια Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1, εκτός εάν είναι απόφοιτος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, και επαρκής γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).