Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυτική και ζωική παραγωγή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4678/τ.Β'/19-12-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  URL Ιστοσελίδας: https://crop-cetr.teiwm.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα της παραγωγής, πιστοποίησης και διακίνησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (με έμφαση στην αναπαραγωγή, έλεγχο της ταυτότητας και την ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού).

  Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής, πιστοποίησης και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Κατανόηση των βασικών αρχών παραγωγής (in-vivo και in-vitro) του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Κατανόηση της αναγκαιότητας για αυτάρκεια της Ελλάδας σε φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό.
  • Κατανόηση των αρχών και μεθόδων της πιστοποίησης με μορφολογικά, φυσιολογικά, κυτταρολογικά, βιοχημικά και μοριακά γνωρίσματα του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Κατανόηση των αρχών και μεθόδων οργανικής καλλιέργειας του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
  • Κατανόηση των σύγχρονων τάσεων αποθήκευσης και διακίνησης του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους τμημάτων A.E.I της ημεδαπής των Τμημάτων
  Γεωπονίας, και Τεχνολογίας της Γεωπονίας (των πρώην ΤΕΙ) , όπως πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Φυτικής
  Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (των πρώην ΤΕΙ), Βιολογικής Γεωργίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία ΜΠΣ: Ευγενία Χαλβατζή
  τηλ. 23850 5462, e-mail: crop-cert@uowm.gr