Παιδιατρική Λοιμωξιολογία (MSc/Pediatric Infectious Diseases)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3645 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/paidiatriki_loimoxiologia/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τις Παιδιατρικές λοιμώξεις.
  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, και οδηγεί στη απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (ΜSc in Pediatric Infectious Diseases).
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
  Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
  Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις γενικές αρχές της Παιδιατρικής.
  Να προσεγγίζουν επιστημονικά τις λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας όσον αφορά την επιδημιολογία, την κλινική εικόνα, την αντιμετώπιση και πρόληψη αυτών.
  Να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση πληθυσμού με έμφαση στη παιδική και εφηβική ηλικία, τόσο των παιδιών και των εφήβων όσο και των ενηλίκων καθώς και ειδικών ομάδων πληθυσμού (ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς).
  Να έχουν ουσιαστικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της Μικροβιολογίας των λοιμωδών νοημάτων (ιολογίας, βακτηριολογίας και μυκητολογίας).
  Να έχουν γνώσεις Φαρμακοκινητικής και Φαρμακοδυναμικής των αντιμικροβιακών παραγόντων.
  Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις ανοσοανεπάρκειες (συγγενείς και επίκτητες) της παιδικής ηλικίας, τη διαγνωστική προσέγγιση αυτών και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση αυτών των παιδιών.
  Να έχουν γνώσεις σχετικά με την πρόληψη της μετάδοσης των Νοσοκομειακών λοιμώξεων ,καθώς και ειδικές γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των λοιμώξεων στη ΜΕΘ/ΜΕΝ καθώς και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
  Να έχουν γνώσεις σχετικά με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο και την κοινότητα.
  Να έχουν γνώσεις σχετικά με τα τροπικά νοσήματα, την ταξιδιωτική ιατρική και τις λοιμώξεις σε μετανάστες και πρόσφυγες.
  Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με νέα και αναδυόμενα παθογόνα που απειλούν τη δημόσια υγεία καθώς και τα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσής τους.
  Να αποκτήσουν γνώσεις Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας.
  Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας: ανασκόπηση και διερεύνηση βιβλιογραφίας, διαμόρφωση ερευνητικού ερωτήματος, ανάπτυξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και διεκδίκηση χρηματοδότησης. Επίσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου.
  Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, να συγγράφουν και να παρουσιάζουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
  Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν συνθετική ικανότητα στην επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων.
  Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης.
  Να μπορούν να στελεχώσουν:
  Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ, καθώς και άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας.
  Παιδιατρικές κλινικές του ΕΣΥ, αλλά και του Πανεπιστημίου.
  Yπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ, κ.α.)
  • Η ολοκλήρωση του ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μπορούν να συνεχίσουν:
  την εκπαίδευση τους ως εξειδικευόμενοι Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ή
  ως εξειδικευόμενοι στην Εντατική Νοσηλεία Παίδων ή Νεογνών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου της Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (MSc “Pediatric Infectious Diseases”)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  grammateia-pid@med.uoa.gr
  τηλ.2132009245