Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εντατική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3483/21-8-2018  τ.Β'

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.edlit.auth.gr/pms-paidagwgiki/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι τρεις κλάδοι της Παιδαγωγικής, η Ειδική Αγωγή, η Παιδαγωγική του Σχολείου και η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική και ερευνητική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών, η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική πράξη και η απόκτηση εκπαιδευτικής επάρκειας σε έναν από τους τρεις κλάδους της Παιδαγωγικής, την Ειδική Αγωγή, την Παιδαγωγική του Σχολείου ή τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/δεκτές:

  1) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών:

  α) Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και των ομοειδών Τμημάτων όλων των Σχολών των Πανεπιστημίων (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών),
  β) των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών,
  γ) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
  δ) προσανατολισμένοι/προσανατολισμένες στην εκπαίδευση, πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Θεολογίας, Μαθηματικών, Μουσικών Σπουδών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορικής, Φυσικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Χημείας,
  ε) πτυχιούχοι των παραπάνω Τμημάτων της αλλοδαπής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Φιλοσοφίας
  • Παιδαγωγικής
  • Ψυχολογίας
  • Κοινωνικών Επιστημών
  • Φιλοσοφικών Σχολών
  • Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Προχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Βιολογίας
  • Θεολογίας
  • Μαθηματικών
  • Μουσικών Σπουδών
  • Νομικής
  • Οικονομικών Επιστημών
  • Πληροφορικής
  • Φυσικής
  • Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Χημείας

 • Ειδικεύσεις:

  • Ειδική Αγωγή
  • Παιδαγωγική Σχολείου
  • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  grampedag@edlit.auth.gr
  τηλ. 2310 997358