Π.Μ.Σ στην Επιστήμη των Υπολογιστών

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ2000/04-06-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://grad.cs.aueb.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. με τίτλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο την παροχή στους φοιτητές γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και η προετοιμασία τους για διεξαγωγή έρευνας στην Πληροφορική ή/και για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικού (στο Τμήμα ή αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή για τη διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει ως κύρια γνωστικά αντικείμενα τα εξής: 1) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), 2) Συστήματα Υπολογιστών (Computer Systems), 3) Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Networks and Telecommunications), 4) Θεωρητική Πληροφορική (Theoretical Computer Science).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Φοιτητές θα γίνονται δεκτοί πρωτίστως στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου, αλλά μετά από απόφαση της Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και στην αρχή του εαρινού εξάμηνου.

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης