Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Πολιτικές επιστήμες,Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3071/27.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3800

  URL Ιστοσελίδας: http://ppm.aueb.gr/el/front-page/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Εκφράζει τη δέσμευση και φιλοδοξία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να αναπτύξει ένα υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακό που να συνδυάζει την τεχνογνωσία του σε οικονομικά θέματα και το «μάνατζμεντ». Τα υπάρχοντα, σχετικά με το αντικείμενο, μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες, γεγονός που καθιστά το ρόλο του νέου προγράμματος ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πληθώρα τέτοιου είδους προγραμμάτων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.
  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, τίτλος στα Αγγλικά: (Master of Science in Public Policy and Management) έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία:
  α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική
  β) Δημόσια Διοίκηση. Παρέχει ειδικευμένες σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους τομείς της Δημόσιας Οικονομικής, Πολιτικής και Διοίκησης

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απευθύνεται σε πτυχιούχους ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι καθώς και ξένων πανεπιστημίων που ασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους
  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  1.Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής (Public Economic Policy)
  2. Κατεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης (Public Management)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Β) ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (5 εξάμηνα)
  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 3800 ευρώ (πλήρης), 5200 ευρώ (μερική)

  Επικοινωνία

  • Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α.
  • Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος, 1ος όροφος, γραφείο 106 Αθήνα Αττική 11362 Ελλάδα
  • ppm@aueb.gr
  • Τηλ: 2108203861
  • Ώρες εξυπηρέτησης: Τρίτη & Πέμπτη 15:00-19:00 Υπεύθυνη: Μαρία Μπούρα